Dịch vụ API của Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu được xây dựng bởi Giáo Dục Sáng Tạo

Chúng tôi hoan nghênh những cá những cá nhân, tổ chức, mong muốn xây dựng phần mềm, ứng dụng nhằm đen ngôn ngữ ký hiệu đến cộng đồng nhiều hơn nữa.

Tất cả những API bên dưới đều phải có thông số bắt buộc là apikey
Để yêu cầu apikey xin hãy gửi email đến [email protected]

Từ Ngữ - Liệt kê theo chủ đề

POST http://api.tudienngonngukyhieu.com/api/ListAllWordByTag (Sẽ không còn được sử dụng sau 31/12/2016. Đã được tích hợp vảo Từ Ngữ - Tìm Kiếm)

Thông số Mô tả
id Mã số chủ đề
Chọn 1 trong những con số sau
1 Nghề may - Đan
2 Giao Thông
3 Tin học
4 Trang phục
5 Quân sự
8 Con vật
9 Chữ cái
10 Xã hội
11 Khoa học
12 Khác
13 Thể dục - Thể thao
14 Gia đình - Quan hệ gia đình
15 Hành động
17 Số đếm
19 Thời tiết
20 Đồ vật
21 Lễ hội
22 Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
23 Cây, hoa, trái cây
24 Học hành
25 Ẩm thực - Món ăn
26 Vị trí - Nơi chốn
27 Tính cách - Tính chất
28 Giới tính
29 Màu Sắc
30 Thời Gian
31 Nghề nghiệp
33 Từ thông dụng
34 Thiên nhiên
36 Hoa
37 Trái Cây
38 Tiền bạc
39 Giáo Dục
40 Địa Lý
41 Đồ chơi trẻ em
42 Câu hỏi
43 Rau củ
44 Danh Từ
45 Tính Từ
46 Động Từ
47 Trạng từ
48 Các quốc gia
49 Liên kết từ
50 Câu đề nghị
{
  id: "4549",
  name: "p",
  year: "2013",
  how_to: "Tay phải đưa lên, đưa ngón cái về phía trước...",
  image_how_to: "http://tudienngonngukyhieu.com/image/cach-thuc-hien-chu.jpg",
  youtube_link: "mNhmijO9lS4",
  source: "Trung Tâm Nghiên Cứu Khiếm Thính CED",
  regions: [
    "Thành Phố Hồ Chí Minh"
  ],
  tags: [
    "Chữ cái"
  ]
},
      

Vùng miền - Liệt kê tất cả

POST http://api.tudienngonngukyhieu.com/api/ListAllRegions (Sẽ không còn được sử dụng sau 31/12/2016. Xin hãy đổi tên như bên dưới)

POST http://api.tudienngonngukyhieu.com/api/RegionListAll

Chỉ cần apikey
[
  {
    name: "Thành Phố Hồ Chí Minh",
    id: "2"
  },
  {
    name: "Hà Nội",
    id: "3"
  },
  {
    name: "Thuận An Bình Dương",
    id: "4"
  },
  {
    name: "Huế",
    id: "6"
  },
  ...
]
    

Chủ đề - Liệt kê tất cả

POST http://api.tudienngonngukyhieu.com/api/ListAllTags (Sẽ không còn được sử dụng sau 31/12/2016. Xin hãy đổi tên như bên dưới)

POST http://api.tudienngonngukyhieu.com/api/TagListAll

Chỉ cần apikey
[
  {
    name: "Nghề may - Đan",
    id: "1"
  },
  {
    name: "Giao Thông",
    id: "2"
  },
  {
    name: "Tin học",
    id: "3"
  },
  {
    name: "Trang phục - Màu sắc",
    id: "4"
  },
  {
    name: "Quân sự",
    id: "5"
  },
  ...
]
    

Những lời trao đổi không phù hợp hoặc với mục đích quảng cáo sẽ bị report với facebook là spam.