DVMS


DVMS là doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng ứng dụng điện thoại. Từ năm 2015, DVMS đã giúp đỡ Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu xây dựng miễn phí ứng dụng trên nền tảng di động Android và IPhone.

Website Facebook

Đại Học Sư Phạm TPHCM

Khoa Giáo Dục Đặc Biệt

Với sự hỗ trợ của Hội Tình Nguyện Chung Tay Vì Cộng Động, Khoa Giáo Dục Đặc Biệt trường Đại Học Sư Phạm TPHCM đã đóng góp hơn 300 video về chủ đề giới tính năm 2014.

Website

Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED)


Tổ chức xã hội đầu tiên và duy nhất hiện thời tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính.

CED đã đóng góp vào Từ Điển hơn 400 video bao gồm cả Từ Ngữ, Câu và Bài Hát.

Website

Hội Tình Nguyện Chung Tay Vì Cộng Đồng


Hội tình nguyện chung tay Vì Cộng Đồng đã hỗ trợ vận động đề hỗ trợ việc xây dựng video mới của Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Facebook Website

Câu Lạc Bộ Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Khoa Công Tác Xã Hội

Câu Lạc Bộ Ngôn Ngữ Ký Hiệu là những bạn trẻ đầy nhiệt huyết với công tác tình nguyện, và cũng chính là những con người bạn sẽ thấy trên khắp các banner trên Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu.

Facebook

Nhóm Phiên Dịch NNKH Sài Gòn


Là đơn vị đang hỗ trợ chúng tôi xây dựng video clip bài hát mới.

Facebook

TedVN


Kênh video giáo dục được thực hiện phụ đề phi lợi nhuận.

Website

Những lời trao đổi không phù hợp hoặc với mục đích quảng cáo sẽ bị report với facebook là spam.