mình sinh năm 1989 và đang ở Quảng Ngãi

mình đang là giáo viên công tác ở Trung tâm Hỗ trợ Phát triển GDHN tỉnh Quảng Ngãi

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2009 trường ĐH SpXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!