mình sinh năm 1989 và đang ở Quảng Ngãi

mình đang là giáo viên công tác ở Trung tâm Hỗ trợ Phát triển GDHN tỉnh Quảng Ngãi

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2009 trường ĐH SpXem hồ sơ của các thành viên khác


Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Min

Con của thần gió!

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu