mình sinh năm 2000 và đang ở Khánh Hòa

mình đang là học sinh công tác ở Nha Trang

mình thích Ngôn Ngữ Ký Hiệu vì nó có thể giúp mình giao tiếp với những người bạn đặc biệtXem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống