mình sinh năm 1995 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2013


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

Cửu Du

thú vị, yêu thích

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu