mình sinh năm 1996 và đang ở Đà Nẵng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Byun Baekhyun

...

Hoàng Thị Thu Hà

mình bị Điếc 1 bên tai và nghe kém .....và mình thích ngôn ngữ tay từ nhỏ

Nguyễn Ngọc Lam

mình thích ngôn ngữ kí hiệu là vì mình có thể giao tiếp với các bạn khiếm thính nhiều hơn