mình sinh năm 1995 và đang ở Hà Nội

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Mai Ngọc

Nobody love me :<