mình sinh năm 1996 và đang ở Hải Phòng


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.