mình sinh năm 1990 và đang ở Lạng Sơn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lê Chơn Nhựt Bình

Với mình được gặp Ngôn Ngữ Ký Hiệu là may mắn tuyệt vời. Một thứ ngôn ngữ đã mở ra cho mình một chân trời hoàn toàn tới, tuy không có âm thanh nhưng tràn ngập mọi giai điệu của cuộc sống.

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume