mình sinh năm 1990 và đang ở Lạng Sơn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Trang Kiengo

Tôi thích công việc tình nguyện và ngôn ngữ ký hiệu giúp tôi có thể thực hiện được công việc tôi thích.

Phạm Quỳnh Trâm

Qua một vài bộ phim mình thấy ngôn ngữ ký hiệu rất thú vị và muốn được hiểu sâu hơn về loại hình ngôn ngữ tuyệt vời này ><