mình sinh năm 1997 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

tranthiphung

Qui Nhơn university