mình sinh năm 1997 và đang ở Quảng Nam


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la