mình sinh năm 1994 và đang ở Hà Nội

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2012 Youtube


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu