mình sinh năm 1997 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Mai Ngọc

Nobody love me :<

Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư