mình sinh năm 2003 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Byun Baekhyun

...

Phạm Quỳnh Trâm

Qua một vài bộ phim mình thấy ngôn ngữ ký hiệu rất thú vị và muốn được hiểu sâu hơn về loại hình ngôn ngữ tuyệt vời này ><

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!