mình sinh năm 1996 và đang ở Thừa Thiên - Huế


Xem hồ sơ của các thành viên khác


tranthiphung

Qui Nhơn university

Hoàng Thị Thu Hà

mình bị Điếc 1 bên tai và nghe kém .....và mình thích ngôn ngữ tay từ nhỏ

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la