mình sinh năm 1997 và đang ở Đà Nẵng

mình đang là Sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình

Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi