mình sinh năm 2003 và đang ở Japan

mình đang là học sinh công tác ở Ek

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017Xem hồ sơ của các thành viên khác


Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!