mình sinh năm 2003 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Học sinh công tác ở THCS An Lạc

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


tranthiphung

Qui Nhơn university

Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Lâm Hồng Anh

Love yourself!