mình sinh năm 2001 và đang ở Bình Thuận


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Min

Con của thần gió!

Lê Chơn Nhựt Bình

Với mình được gặp Ngôn Ngữ Ký Hiệu là may mắn tuyệt vời. Một thứ ngôn ngữ đã mở ra cho mình một chân trời hoàn toàn tới, tuy không có âm thanh nhưng tràn ngập mọi giai điệu của cuộc sống.