mình sinh năm 2000 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu