mình sinh năm 2000 và đang ở Hưng Yên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Ngô Ánh Nguyệt

Tôi là người thích học hỏi và luôn cảm thấy tò mò và cảm thấy đôi khi sử dụng ngôn ngữ kí hiệu sẽ thay thế lời nói và có thể sử dụng được bất cứ môi trường nào.

Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu