mình sinh năm 2001 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Học sinh THPT công tác ở trường THPT Tây ThạnhXem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Phùng Lê Như Ngọc

...

Byun Baekhyun

...