mình sinh năm 2005 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình

Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!