mình sinh năm 1999 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Học sinhXem hồ sơ của các thành viên khác


Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

tranthiphung

Qui Nhơn university