mình sinh năm 2002 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là vampire công tác ở nhà

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2015 chưa

mình thích Ngôn Ngữ Ký Hiệu vì ngắn gọn, nhưng vẫn thể hiện được nd rõ ràng của lời nói, câu nói


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume