mình sinh năm 1995 và đang ở Hà Nội

mình đang là sinh viên công tác ở hà Nội

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2016 Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiXem hồ sơ của các thành viên khác


Thái Thảo

thích màu xanh - yêu sự tự do - là lá la la

tranthiphung

Qui Nhơn university

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!