Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, đầu ngón cái đặt vào đầu ngón trỏ, rồi đưa lên khoé miệng sau đó vặn tay một cái.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển