Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép, úp hờ vào người, bàn tay trái gần vai trái, bàn tay phải dưới tay trái.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển