System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Lòng bàn tay phải úp vào tai phải, các ngón tay hơi cong rồi đập mạnh vào tai hai lần.