Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Lòng bàn tay phải úp vào tai phải, các ngón tay hơi cong rồi đập mạnh vào tai hai lần.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển