Bình Dương Thời tiết Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay nắm bắt chéo hai cổ tay áp sát hai nắm tay lên hai bên ngực.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển