Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chụm lại đưa lên trước miệng.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển