Lâm Đồng Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Cánh tay phải đưa ra trước, bàn tay xòe, lòng bàn tay hướng ra trước rồi xoáy cổ tay đồng thời nắm các ngón tay lại (thực hiện động tác nắm tay 2 lần)

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển