Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải làm kí hiệu ăn. Hai tay đánh 2 chữ cái Y đưa lên hai bên tai rồi lắc lắc cổ tay.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển