Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải làm kí hiệu ăn. Hai tay nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa đưa lên trước tầm cổ rồi xoay đẩy 2 tay lên trước miệng.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển