Cần Thơ Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải xòe ra, đưa lên miệng, các ngón lần lượt chạm vào môi.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển