System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Cần Thơ Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải xòe ra, đưa lên miệng, các ngón lần lượt chạm vào môi.