Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chụm lại đưa lên giữa miệng. Sau đó bàn tay xòe, đặt trước miệng rồi cử động các ngón tay.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển