Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Đánh chữ cái N. Sau đó tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ chấm giữa trán rồi xoáy một cái.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển