Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải làm kí hiệu ăn Hai bàn tay chúm đặt hai bên vai rồi đẩy vào giữa tầm ngực 2 lần.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển