Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải làm kí hiệu ăn, rồi xoè áp lòng bàn tay vào giữa ngực rồi quay 2 vòng.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển