Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải làm kí hiệu ăn. Sau đó hai bàn tay nắm, hai ngón tay trỏ và giữa đặt ngang tầm cổ rồi đẩy đưa ngón trỏ lên trước miệng.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển