Huế Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép, lòng bàn tay hơi khum, úp chếch về bên trái rồi đưa từ trái sang phải và từ từ nắm tay lại đặt úp tay vào bụng.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển