Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay xòe úp trước ngực. Đẩy nhanh ra trước, đồng thời nắm các ngón tay lại giật trở lại vào người.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển