System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Thành Phố Hồ Chí Minh Khác 2017


Tiếng anh: impressive

Cách làm ký hiệu

Các ngón tay mở, lòng bàn tay hướng vào đầu. Chuyển động tay từ trên xuống chạm đầu, các ngón tay nắm dần lại. Mắt nhắm.