Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải làm kí hiệu ăn Tay phải xoè hình chữ V đưa từ trái qua phải ba lần.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển