Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải làm kí hiệu ăn Hai tay chắp trước ngực giống như khẩn phật

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển