Hà Nội Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chỉa ngón trỏ và ngón cái hơi cong gập lên gập xuống trước mắt rồi đưa xuống chạm vào giữa lòng bàn tay trái.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển