Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải chạm cằm, sau đó tay phải nắm chỉa thẳng ngón cái lên.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển