Bình Dương Quân sự Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm, chừa ngón trỏ cong ra, đặt bên ngực trái rồi móc 3 cái từ trong ra ngoài về bên trái. Hai bàn tay nắm gập khuỷu nhấn mạnh xuống một cái.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển