Toàn Quốc Số đếm 2006


Cách làm ký hiệu

Giơ ba ngón tay lên (ngón trỏ, giữa và áp út)

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển