Bình Dương Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải úp lên bàn tay trái. Chỉa 2 ngón cái ra rồi cử động hai ngón cái.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển