Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra làm chữ thập đặt lên giữa trán.

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển